Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Materská škola Strelníky

Poplatky

POPLATKY:                                                                             aniel2.gifZákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na       čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ

  10 € od 1. do 20. dňa v mesiaci

osobne, alebo na číslo účtu 24 074 72 754/0200 + variabilný symbol meno dieťaťa 

 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

 

Príspevok  združenia rodičov na školský rok 2016/ 2017 je 15 €.

 

ČO POTREBUJEM DO MATERSKEJ ŠKOLY:

pyžamo, papuče, náhradné oblečenie /spodné prádlo, ponožky, tričko, tepláky/, zubnú kefku.

Hygienické potreby: toaletný papier /5 ks/,

                                 detské mydlo /3 ks/,

                                 detská zubná pasta /2 ks/,                                                                         papierové vreckovky v krabičke /2 ks/,                                                    servítky /1 ks/,

                                ovocný čaj /1 ks/

                                                          

Postelné prádlo a uteráky používajú deti škôlkárske.

Uterák a pyžamo sa mení týždenne, postelné prádlo mesačne.

V prípade znehodnotenia  postelného prádla dieťaťom, alebo počas prania, je rodič povinný nahradiť spôsobenú škodu materskej škole.

 
 
TOPlist