Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Materská škola Strelníky

Poplatky

  POPLATKY:                                                                             aniel2.gifZákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na       čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ

  10 €                 od 1. do 20. dňa v mesiaci

  osobne, alebo na číslo účtu 24 074 72 754/0200 +    variabilný symbol meno dieťaťa 

 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je       poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

 

 

Príspevok  združenia rodičov  ZRPŠ je 15 €. 

ČO POTREBUJEM DO MATERSKEJ ŠKOLY:

pyžamo, papuče, náhradné oblečenie /spodné prádlo, ponožky, tričko, tepláky/, zubnú kefku.

Hygienické potreby:

toaletný papier - 5 ks 

detské mydlo - 3 ks

detská zubná pasta - 2 ks

 papierové vreckovky v krabičke - 2 ks                                   

servítky - 1 ks

ovocný čaj - 1 ks

                                                          

Postelné prádlo a uteráky používajú deti škôlkárske.

Uterák a pyžamo sa mení týždenne, postelné prádlo mesačne.

V prípade znehodnotenia  postelného prádla alebo iného majetku školy dieťaťom, je rodič povinný nahradiť spôsobenú škodu materskej škole.

 
 
TOPlist